Hem / Backup
Backup

Online Backup

QOS online backup ger företaget en enkel och automatiserad backuplösning, all data krypteras och skickas sedan säkert över till QOS för lagring i våra datacenter. Ahsay™Online Backup Manager är ett omfattande client-side säkerhetskopieringsprogram. Det är optimalt för säkerhetskopiering av filservrar, databasservrar och e-postservrar.

Den perfekta backup-funktionen

AhsayOBM levereras med specialiserade backup-moduler för alla vanliga databaser, vilket garanterar ett fullständigt skydd av viktig data. Modulerna är:

  • Microsoft Exchange Server
  • Databaser Microsoft SQL & MySQL Server
  • Brick-level backup och återställning för Microsoft Exchange Server

Backup för Microsoft Exchange

AhsayOBM är ett perfekt backup-verktyg för Microsoft Exchange Server, en av världens mest populära mailservrar. Om katastrofen inträffar kan den inbyggda Microsoft Exchange Backup-modulen återställa enskilda mail-konton, kalendrar och kontaktlistor inom en mycket kort tid, utan att behöva återställa hela Exchange-servern.

Kompatibelt med de flesta operativsystem

AhsayOBM är kompatibelt med i stort sett alla de vanliga operativsystemen, inklusive Windows, Linux, Mac, NetWare, UNIX och andra plattformar som stödjer Java.

Låt oss på QOS hjälpa dig!

QOS IT-Support är återförsäljare för Ahsay och vi kan erbjuda hela Ahsays sortiment. Vi har stor erfarenhet av produkten och använder själva mjukvara från Ahsay.

Klientbackup

QOS Online Klient backup ger dig som kund trygghet i att ert data på klienten är uppbackat oavsett var i…

Läs mer

Serverbackup

QOS Online backup ger företaget en enkel och automatiserad backup lösning för all data krypteras och sedan skickas säkert över…

Läs mer